Smlouva: webové služby e-UtilityReport

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1921
Evidenční číslo: S-6109/202
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 501 848,00
Cena v Kč vč. DPH: 635 250,00
Zadávací řízení: webové služby e-UtilityReport

Název (předmět)

webové služby e-UtilityReport

Schválil / podepsal

Martin Draxler

Stručný popis

vyjadřování k existenci inženýrských sítí pro širokou veřejnost na území Středočeského kraje

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy