Smlouva: „II/120 - Sedlec - Prčice - hranice kraje, 16,976 - 11,566“ - PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1294
Evidenční číslo: S-6775/DOP/2020
Datum uzavření smlouvy: 14.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 832 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 427 325,00
Zadávací řízení: „II/120 - Sedlec - Prčice - hranice kraje, 16,976 - 11,566“ - PD

Název (předmět)

„II/120 - Sedlec - Prčice - hranice kraje, 16,976 - 11,566“ - PD

Stručný popis

Předmětem zakázky je zpracování PD k územnímu rozhodnutí (DÚR) včetně všech souvisejících průzkumů, PD pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby (PDPS) včetně všech souvisejících průzkumů, nebo bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, pak jednostupňové dokumentace, na opravu silnice II/120 v délce 5,410 km v úseku km 16,976 do 11,566. Součástí PD je provedení diagnostiky, odvodnění komunikace a případné opravy objízdných tras.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy