Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
PD - Nový objekt základní školy speciální 09.03.2020
Rozšíření stávající telefonní ústředny 09.03.2020
Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí 06.03.2020
Část B - Chemická laboratoř 04.03.2020
Dodávka ICT techniky do projektu Šablony II 02.03.2020
Nákup CNC stroje pro obor truhlář včetně softwaru (opakování) 02.03.2020
Dodávky stravenek 28.02.2020
Vyklizení objektu v areálu Dobříš 26.02.2020
Zajištění jazykových kurzů anglického jazyka pro PP v rozsahu 80 hodin 25.02.2020
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP – Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk 19.02.2020
Osvětlení výstavního sálu v 1. NP MČK 17.02.2020
Sdílený muzejní depozitář Benešov - architektonická studie a PD pro ÚR a SP 14.02.2020
Dodávka originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2020 až 2021 13.02.2020
Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 13.02.2020
Vybavení počítačové učebny 13.02.2020
Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy 12.02.2020
Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji 12.02.2020
Aktualizace „Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty SčK“ 11.02.2020
„1. Fórum hejtmanů regionů V4“ 10.02.2020
Devítimístný automobil 04.02.2020