Smlouva: Inovace počítačových učeben pro všechny obory vyučované na škole

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2870
Datum uzavření smlouvy: 01.12.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 192 576,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 863 017,00
Zadávací řízení: Inovace počítačových učeben pro všechny obory vyučované na škole

Název (předmět)

Inovace počítačových učeben pro všechny obory vyučované na škole

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodání IT technologie a softwarových produktů. Nastavení a zprovoznění zařízení dle požadavků uvedených v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci s položkovým rozpočtem, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. Na základě tohoto výběrového řízení bude uzavřena kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 3 ZD.

_________________________________
Prohlídka místa plnění
Datum prohlídky místa plnění je 30.8.2023 v 10,00hodin
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před hlavní budovou SPŠ Vlašim, Komenského 41, poté proběhne prohlídka v objektech Komenského 41, Zámecká 368 a Velíšská 116.
Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je:
Ing. Bohumil Bareš, bares@sps-vlasim.cz,

Zadavatel

  • Úřední název: Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
  • IČO: 61664553
  • Poštovní adresa:
    Komenského 41
    258 01 Vlašim
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629530

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy