Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dodávka evakuačních podložek 03.04.2020
Nové sporáky do kuchyně Domova seniorů 03.04.2020
Nákup osobního automobilu 01.04.2020
Oprava a rekonstrukce zázemí kuchyně 30.03.2020
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení 27.03.2020
Rozšíření stávajícího certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK o modul Centrální nákupy 26.03.2020
Správa školní sítě 25.03.2020
Dodávka vybavení na pokusy pro vědecké projekty - opakování 24.03.2020
Provoz webového portálu Středočeského kraje 24.03.2020
Servis vozidel Peugeot a Hyundai 24.03.2020
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP- Dětské centrum Chocerady- technickohospodářský objekt 20.03.2020
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje 19.03.2020
Část E - Nábytek do učeben ELM 16.03.2020
Část F - Nábytek do učeben VT 16.03.2020
II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa“ - TDS + BOZP 16.03.2020
II/105 Psáry, průtah“ TDS + BOZP 16.03.2020
II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2" TDS + BOZP 16.03.2020
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou 16.03.2020
Vedení a zpracování platové agendy v letech 2020 - 2023 12.03.2020
Zpracování změn schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK) pro rok 2020 10.03.2020