Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rekultivace pozemků v k. ú. Perštejnec 20.10.2022
SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP 20.10.2022
Technický dozor stavby a BOZP - Výměna el. rozvodů – dílny – OU, PŠ, ZŠ Příbram - opakování 20.10.2022
Elektromobilita – vozový park KÚ – Instalace 2 ks dobíjecích stanic 22kW 19.10.2022
Nákup školních šatních skříní - II. etapa 19.10.2022
Židle do počítačových učeben 19.10.2022
Nákup posilovacího stroje 18.10.2022
PD k projektu Revitalizace bývalého hospodářského dvora velkostatku a zámeckého parku, Zámek čp. 1, Roztoky - opakování 18.10.2022
Dodávka a instalace záložního elektrického zdroje pro osobní výtah 17.10.2022
Systémová podpora produktů Esri na rok 2023 17.10.2022
Lyžařský pobyt Rakousko - Dolomity 14.10.2022
Nákup projektorů v rámci programu Zavádění inovativních metod do výuky 2021 14.10.2022
diagnostika řídicích jednotek, zařízení pro kalibraci kamer a radarů, terče 13.10.2022
„II/240 Černuc, rekonstrukce mostu ev. č. 240-027 pro přívalové vody“ - PD - opakování 13.10.2022
Část C - 3D tiskárny 12.10.2022
Dodávka a implementace softwarové řešení pro bezpečnou on-line výměnu souborů 12.10.2022
Oprava střechy 12.10.2022
Posudek ekologické škody vzniklé neoprávněnou a neodbornou demontáží částí zásobníků živic včetně posouzení ekologické zátěže pozemku p. č. 884/12 a dále pozemku p. č. 877/27 v k. ú. Nesvačily u Bystřice, v majetku Středočeského kraje. 12.10.2022
Služby expertní podpory k infrastruktuře KÚ na 1 rok 12.10.2022
Zajištění LVK pro studenty - Jánské Lázně 11.10.2022