Smlouva: Nákup switchů pro Informační systém Krajského úřadu s příslušenstvím

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2695
Evidenční číslo: S-5923/INF/2023
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 758 941,00
Cena v Kč vč. DPH: 918 318,61
Zadávací řízení: Nákup switchů pro Informační systém Krajského úřadu s příslušenstvím

Název (předmět)

Nákup switchů pro Informační systém Krajského úřadu s příslušenstvím

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka 2 switchů s příslušenstvím dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy