Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 2 ks sklopných elektrických pánví
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 12.11.2019 12:00
Výměna PC a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 15.11.2019 12:00
Nábytek do pokojů klientů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 13.11.2019 12:00
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení
nadlimitní Zadáno 04.11.2019 02.12.2019 10:00
Dodávka dezinfektoru podložních mís s výlevkou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 15.11.2019 13:00
II/101 Chlumín, most ev.č. 101 – 064 přes potok za obcí Chlumín – Neodkladné opravy 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 11.11.2019 10:00
Dodávka ICT SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 13.11.2019 12:00
Dodávka nábytku SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 13.11.2019 12:00
Vybavení počítačové učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 13.11.2019 10:00
Oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 08.11.2019 10:00
Fotbalové klece
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 08.11.2019 08:15
Ochranné pracovní prostředky na rok 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2019 08.11.2019 10:00
Chorvatsko 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2019 10.11.2019 00:00
Mobilní pódium
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 08.11.2019 12:00
Lyžařský výcvikový kurz
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.10.2019 08.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016