Veřejná zakázka: Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7894
Systémové číslo: P21V00000093
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.01.2021
Nabídku podat do: 19.03.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka níže stanovených služeb a předání jejich výstupů Zadavateli ve stanovené kvalitě.

Požadované služby a dodávky:
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci veřejné zakázky jednorázově poskytl Zadavateli následující služby a předal jejich výstupy v souladu s technickými podmínkami popsaných níže:
1. Analýza a návrh řešení Portálu sociálních služeb – požadavky Zadavatele na provedení jednorázového mapování detailních požadavků na nový informační systém, jejich analýzy a návrhu cílového řešení Portálu sociálních služeb, které bude těmto požadavkům odpovídat. Součástí je také návrh harmonogramu implementace a zavedení nového informačního systému do prostředí IT Zadavatele.
2. Vývoj Portálu sociálních služeb a jeho implementace – požadavky Zadavatele na vývoj, dodání a nasazení řešení Portálu sociálních služeb, včetně jeho předání do provozu IT Zadavatele. Součástí je provedení potřebných testů a také zaškolení uživatelů a administrátorů systému.
Dále Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci veřejné zakázky poskytoval po dobu platnosti Smlouvy a v souladu s jejími ustanoveními následující služby:
3. Údržba a aktualizace Portálu sociálních služeb – požadavky Zadavatele na pravidelné provádění potřebných úkonů k tomu, aby Portál sociálních služeb dlouhodobě splňoval požadované vlastnosti. Součástí je také provádění nezbytných aktualizací systému tak, aby odpovídal platné legislativě.
4. Podpora Portálu sociálních služeb a jeho uživatelů – požadavky Zadavatele na reakci Dodavatele na požadavky uživatelů a na odstraňování nahlášených závad Portálu sociálních služeb tak, aby provoz systému byl spolehlivý a v souladu s nastavenými SLA.
5. Provádění dalších aktivit souvisejících s provozem a rozvojem Portálu sociálních služeb – požadavky Zadavatele na jiné aktivity spojené s provozem a rozvojem Portálu sociálních služeb, spočívajících zejména v poskytnutí právních a metodických konzultací k funkcím systému a v provádění dílčích změn v systému.
6. Znalostní podpora a provedení nezbytných úkonů při ukončení smlouvy a předání služeb na jiného dodavatele – činnosti Dodavatele při ukončování smlouvy spočívající mimo jiné ve vypracování plánu exitu a podpoře předávání znalostí novému Dodavateli.

Zadavatelem požadované technické podmínky výše uvedených služeb jsou stanoveny v příloze č. 2 -Technická specifikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 496 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky