Veřejná zakázka: III/6031 Senohraby zajištění svahu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7906
Systémové číslo: P21V00000105
Evidenční číslo zadavatele: VZ-25/21
Datum zahájení: 03.02.2021
Nabídku podat do: 11.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/6031 Senohraby zajištění svahu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je:
a) Zajištění průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací ve stupni DUSP a PDPS
b) Zpracování projektových dokumentací ve stupni DUSP a PDPS
c) Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právních mocí
d) Autorský dozor
Základní návrh geometrického řešení předá objednatel. Předmětem díla bude kompletní rekonstrukce silnice ve výše specifikovaném dle aktuálně platných ČSN, TP, TKP a VL na základě. Konkrétně se jedná o stavební úpravu stávající silnice dle předaného geometrického návrhu včetně zajištění stability jejího tělesa opěrnými konstrukcemi, zajištěním odvodnění dešťovou kanalizací a přeložkami inženýrských sítí. Součástí projektové přípravy je rovněž návrh dopravního značení přechodného po dobu realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky