Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
IT systém pro vykazování zdravotnických a sociálních služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2019 22.11.2019 12:00
Opakované dodávky zdravotnického materiálu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2019 22.11.2019 12:00
Malířské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2019 20.11.2019 10:00
5718 0 10704 – 2019: Oprava podlahy školní tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 18.11.2019 09:00
III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
podlimitní Zadáno 08.11.2019 17.01.2020 10:00
Nákup antidekubitních matrací
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 14.11.2019 10:00
Rekonstrukce 26 koupelen
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 15.11.2019 10:00
Ubytování a stravování – zimní tábor 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 15.11.2019 12:00
Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích - PD
podlimitní Zadáno 07.11.2019 04.12.2019 11:00
IT Technika - Šablony II - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2019 03.12.2019 10:00
Dodávky periodického tisku v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 14.11.2019 09:00
Oprava omítek suterénu Velíšská 116
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 14.11.2019 08:15
Dodávka 2 kusů praček
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 14.11.2019 10:00
Virtuální prohlídky zařízení sociálních služeb SK
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 18.11.2019 10:00
Nákup souboru kuchyňského zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 12.11.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016