Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné stavby železniční trati v úseku Nepřevázka - Mladá Boleslav město, včetně staveb souvisejících, tzv.Bezděčínská spojka, vč. úplného znění
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Zajištění internetové konektivity školy
VZ malého rozsahu Zrušeno 03.06.2020 11.06.2020 10:00
Myčka černého nádobí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 26.06.2020 12:00
Výměna oken v hale 3 a 4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2020 12.06.2020 23:59
Výměna 2 kusů výtahů v areálu školy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 16.06.2020 10:00
II/229 Rakovník, obchvat část B1, hydrogeologický monitoring
podlimitní Hodnocení 02.06.2020 01.07.2020 10:00
Podpora provozu Portálu kulturního dědictví Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 12.06.2020 10:00
Oprava dláždění jiřické silnice Milovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 09.06.2020 10:00
Rekonstrukce - modernizace 30 sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 14:00
Realizace stavebních prací „Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování II)“
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2020 29.07.2020 10:00
Pořízení a instalace klimatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 10:00
Oprava podlah v učebnách
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2020 12.06.2020 12:00
Respirátory a jednorázové roušky
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2020 19.06.2020 10:00
Pořízení osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 15.06.2020 09:00
Nákup pečící pánve do školní kuchyně SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 15.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016