Veřejná zakázka: III-1248 Petrovice u Miličína – Mitrovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14686
Systémové číslo: P24V00000871
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0244/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.05.2024
Nabídku podat do: 14.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III-1248 Petrovice u Miličína – Mitrovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce vozovky. Návrh a projednání včetně realizace DIO (celková uzavírka) po etapách úsek č. 1 a úsek č. 2 samostatně z důvodu zajištění obslužnosti osad. Čištění krajnic od nánosů a příkopů od nánosů do 0,5 m3/m s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Odfrézování živičného krytu v místě začátku a konce opravy (napojení) hloubka do 6 cm se zazubením pro případnou vyrovnávku. Následně bude provedeno očištění, spojovací postřik, vyrovnávka v průměrné výšce 5 cm ACL 16+, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm. Frézování spár a prasklin a zalití asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu. Zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu tl. do 150 mm a VDZ – vodící čáry v barvě 125 mm. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 100 125 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy