Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba nového stanoviště ZZS SK, Český Brod – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2023 18.07.2023 10:00
„Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ – podrobný GTP
podlimitní Vyhodnoceno 30.06.2023 28.07.2023 09:00
III/32914 Kostelní Lhota – Pečky
podlimitní Zadáno 30.06.2023 04.08.2023 09:00
Úložný systém pro badatelský depozitář GASK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2023 20.07.2023 12:00
Nájem prostor pro výuku TV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2023 30.06.2023 08:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekty a akce EPC II – nové vyhlášení
nadlimitní Hodnocení 29.06.2023 11.08.2023 10:00
Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 6
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 29.06.2023 01.08.2023 12:00
Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 2
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 29.06.2023 03.08.2023 12:00
Komplexní projekt energetických úspor středoškolských zařízení v Kladně (EPC II - SO 1)
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 29.06.2023 02.08.2023 12:00
Nástavba budovy Gymnázia Hostivice
podlimitní Hodnocení 29.06.2023 24.10.2023 10:00
Školní nábytek do učeben společensko-vědních předmětů a učebny psychologie
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 17.07.2023 14:00
Nákup digitálních a digitálních stereoskopických mikroskopů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2023 28.06.2023 11:00
Pořízení interaktivní tabule a dataprojektoru pro výuku žáků
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 10.07.2023 10:00
Obnova multimediální učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 07.07.2023 10:00
Digitalizace ICT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2023 26.06.2023 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016