Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Operativní leasing vozidel
nadlimitní Zadáno 25.09.2017 10.11.2017 11:00
III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4 - TDS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2017 21.09.2017 09:00
Poptávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 09.10.2017 10:00
Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov
podlimitní Zadáno 19.09.2017 10.10.2017 09:00
Výměna kotle Klimosz DUO NG 150kW pro pevná paliva včetně propojovacího materiálu a spalinové cesty na středisku Mochov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2017 19.09.2017 09:00
II/237 Ruda – u rybníka Horní Kracle, zvýšení bezpečnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.09.2017 15.09.2017 09:00
III/3377 Kutná Hora, ul. Kremnická
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 10:00
Nákup učebních pomůcek pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov na Pomněnicích
nadlimitní Zadáno 08.09.2017 13.10.2017 10:00
Audit interních procesů v příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2017 06.09.2017 10:00
BESIP – III/24635 Chramostek, svodidla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2017 06.09.2017 10:00
Okružní křižovatka Mariánovice – západ, oplocení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2017 06.09.2017 09:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II.etapa, doplňkový geotechnický průzkum
podlimitní Zadáno 05.09.2017 11.10.2017 10:00
II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti – studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2017 05.09.2017 14:00
Projektová dokumentace pro akci rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 19.09.2017 10:00
II/508 Mirošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 22.09.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016