Veřejná zakázka: Statické zajištění stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4384
Systémové číslo: P19V00000462
Datum zahájení: 04.04.2019
Nabídku podat do: 18.04.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Statické zajištění stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší opravu statických poruch, krovu a výměnu střešní krytiny na objektu stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem.
Bude zachována autentická podoba stavby i její konstrukce. Nezbytná výměna prvků a konstrukcí je navržena na základě průzkumu a statického výpočtu. Nové profily jsou navrženy statickým výpočtem. Nové profily poškozených prvků krovu vlivem zatékání budou doplněny totožným rozměrem. Nové konstrukce budou provedeny technologiemi blízkými technologiím a materiálům původním.
Budou provedeny:
Oprava krovu: Po demontáži stávající krytiny budou postupně vyměňovány lokálně poškozené prvky krovu. Poškozené prvky krovu budou doplněny prvky stejného rozměru. V návaznosti prací bude zdivo pod pozednicí lokálně podezdíváno.
Základová konstrukce bude zesilována, a to pouze u severního štítu, kde není založena v nezámrzné hloubce.
Trhliny ve zdivu budou vyspraveny vyspárovány.
Stávající krytina bude sejmuta a odstraněna a nahrazena novou krytinou. Pro střešní krytinu bude použita pálená taška.
Stávající klempířské prvky – okapové žlaby, okapové svody, kotlíky a lemování štítů budou odstraněny a nahrazeny novými klempířskými prvky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 294 496 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Polabské muzeum, příspěvková organizace
 • IČO: 00069841
 • Poštovní adresa:
  Na Dláždění 68/25
  29001 Poděbrady

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Polabské muzeum, p. o.
Palackého 68
290 55 Poděbrady

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy