Veřejná zakázka: II/101 Unhošť – Červený Újezd, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4503
Systémové číslo: P19V00000579
Evidenční číslo zadavatele: VZ-185/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-013252
Datum zahájení: 23.04.2019
Nabídku podat do: 31.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Unhošť – Červený Újezd, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/101 Unhošť – Červený Újezd, rekonstrukce silnice“. Rekonstrukce vychází ze stávajícího technického stavu a je navržena s ohledem na ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a vazbám na okrajové podmínky napojení. Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři 6-7 m a úprava systému odvodnění. V trase rekonstruované silnice se nachází úrovňová křižovatky se silnicí III/10136 a řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Oprava komunikace je součástí SO 101.1 a SO 101.2. Celkově se jedná o 1,5 km opravovaných vozovek. Začátek úseku (ZÚ SO101.1) km 0,000 (provozní staničení km 45,157 u IS12 Červený Újezd), konec úseku (KÚ SO101.1) je v km 46,657 u IS12 Unhošť. Návrhová rychlost Vn= 60 km/h.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 638 453 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky