Veřejná zakázka: II/272 Starý Vestec, přeložka silnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4502
Systémové číslo: P19V00000578
Evidenční číslo zadavatele: VZ-188/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-013245
Datum zahájení: 23.04.2019
Nabídku podat do: 24.05.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/272 Starý Vestec, přeložka silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/272 Starý Vestec, přeložka silnice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Jedná se o přeložku silnice II. třídy č. 272 v obci Starý Vestec. Silnice II/272 spojuje dálnici D11 a Lysou nad Labem a je zatížena vysokými intenzitami těžké nákladní dopravy. Stávající komunikace je vedena skrz obec pomocí dvou blízko sebe umístěných křižovatek. Toto uspořádání je nevhodné jak z hlediska plynulosti, tak bezpečnosti provozu. Proto bude doprava odkloněna mimo zastavěnou část obce. Výstavbou vznikne komunikace s konstantní šířkou 7,0 m. Dojde k opravě a vybudování nového odvodnění, včetně nového propustku. Začátek přeložky bude v místě stávající stykové křižovatky se silnicí II/611, která bude přebudována na okružní křižovatku. Konec úseku bude napojen na stávající silnici II/272 směrem na Lysou nad Labem. V těchto místech také dojde k vybudování stykové křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný sjezd do obce. Nové vedení komunikace povede ke zvýšení plynulosti dopravy, snížení hlučnosti a otřesů od automobilové dopravy. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi stavebních mechanismů a výpary z asfaltových směsí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 296 688 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky