Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, doplnění podkladů dokumentace EIA dle připomínek KÚ Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.01.2017 09.01.2017 10:00
III/3367 Zbraslavice - Krasoňovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.01.2017 09.01.2017 09:00
II/331 Havarijní oprava mostu ev.č. 330-006 přes ČD u obce Budiměřice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.01.2017 09.01.2017 09:00
II/331 Tišice, most ev.č. 331-001 přes mlýnský náhon v obci Tišice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.01.2017 09.01.2017 09:00
Oprava mostu ev.č. 605 – 011 most přes Radotínský potok v obci Rudná
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.01.2017 05.01.2017 10:00
III/1057 Netvořice, most ev.č.1057-1 most za obcí Netvořice přes Brejlovský potok
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.01.2017 02.01.2017 10:00
III/1185 Bratkovice a III/1187 Dominikální Paseky - homogenizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.01.2017 02.01.2017 10:00
II/125 Nechyba - Zbizuby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.12.2016 22.12.2016 09:00
II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a – řešení havarijního stavu mostu instalací mostního provizoria
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.12.2016 22.12.2016 09:00
„VÝROBA A DODÁNÍ TABULÍ K OZNAČENÍ ZCHÚ A SMLUVNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2016 16.01.2017 10:00
Označení majetku organizace čárovými kódy pro inventarizaci DHM, DDHM a MOE
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.12.2016 16.12.2016 10:00
Provedení běžných prohlídek mostů s návrhem údržby a oprav včetně cenové kalkulace dle expertních cen v BMS - na území Středočeského kraje v průběhu roku 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2016 12.12.2016 09:00
II/101 obchvat Jesenice – I. etapa, podrobný geotechnický průzkum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2016 06.12.2016 09:00
III/10812 Dobré Pole, most ev.č. 10812-2 – TDI a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2016 05.12.2016 10:00
III/23638 Studeněves, rekonstrukce mostu ev.č. 23638-3
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2016 05.12.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016