Veřejná zakázka: II/610 Brodce průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6754
Systémové číslo: P20V00000681
Evidenční číslo zadavatele: vz-290/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.05.2020
Nabídku podat do: 02.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/610 Brodce průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem akce je oprava silnice č. II/610 o celkové výměře 12815 m2 (délka úseku 1425 m, průměrná šířka 7,8 m, oprava včetně podélných zpevněných ploch v části úseku o výměře 1700 m2 – zahrnuto v celkové výměře). Technologie opravy spočívá ve vyčištění krajnic od nánosů, obnova stávajícího odvodnění komunikace, výšková úprava vpustí stávající dešťové kanalizace, vodovodních uzávěrů a kanalizačních šachet, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 80 mm, pokládka nových asfaltových vrstev v tloušťkách 30mm ACL a 50mm ACO (vč. spojovacích postřiků) do původní nivelety vozovky (včetně podélných zpevněných ploch v části úseku s provedením sanací) a zřízení krajnic. Součástí pokládky asfaltových vrstev je zalití veškerých dilatačních spár a obnova vodorovného dopravního značení jako jsou přechody pro chodce, dělení křižovatek, středové čáry a vodící proužky v šíři 0,25mm. Nedílnou součástí realizace je i návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Před zahájením stavebních prací tj. před frézováním jednotlivých asfaltových vrstev v rozsahu dle zadání, bude zhotovitelem zajištěno provedení laboratorních zkoušek - PAU (zatřídění asfaltů) dle vyhlášky 130/2019 sb. na směsném vzorku
Položka v rozpočtu č. 15670 (poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suť (recyklát )) pak bude čerpána pouze v závislosti na výsledku hodnot laboratorních zkoušek – PAU, viz vyhláška 130/2019 Sb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 597 926 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky