Veřejná zakázka: III/23642 Brandýsek-Pchery - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6781
Systémové číslo: P20V00000708
Evidenční číslo zadavatele: vz-207/20
Datum zahájení: 20.05.2020
Nabídku podat do: 10.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/23642 Brandýsek-Pchery - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení na rekonstrukci silnice III/23642, a chodníku, řešení zvýšení bezpečnosti provozu a pohybu chodců v úseku rekonstrukce silnice III/23642, řešení systému odvodnění a sanace opěrné zdi v obci Pchery.
Projektová dokumentace bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení), PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 69/2016 Sb., v platném znění) a souvisejícího výkonu IČ ke SP včetně majetkoprávní přípravy stavby. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.
Realizace projektová dokumentace bude probíhat na základě společného zadání veřejných zadavatelů mezi KSÚS SK a obcí Brandýsek. Každý se subjektů bude hradit projektovou přípravu objektů ve svém vlastnictví, dle rozdělení v technické specifikaci a referenčním rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 373 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky