Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení “ – VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8116
Systémové číslo: P21V00000314
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.04.2021
Nabídku podat do: 20.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení “ – VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky ICT vybavení pro školské zařízení ke zvýšení kvality výuky v technických oborech, které jsou detailně specifikovány v položkovém rozpočtu v přílohách č. 5 – 7 zadávací dokumentace.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část této veřejné zakázky s jedním (1) vybraným dodavatelem, tzn. zadavatel na každou část této veřejné zakázky (A – C) uzavře kupní smlouvu s jedním vybraným dodavatelem v každé části veřejné zakázky, který je povinen dodat veškeré vybavení, které zadavatel požaduje dodat pro příslušnou část veřejné zakázky.

Zadavatel v případě notebooků požaduje předložení certifikátu Energy Star nebo jiného dokumentu (prohlášení o shodě, zkušební protokol aj.) prokazujícího dosažení požadovaných hodnot normy Energy Star (nebo rovnocenné) nebo certifikát o udělení ekoznačky či produktový list s uvedením této ekoznačky (a to v českém jazyce).
Zadavatel v případě notebooků zároveň požaduje předložení certifikátu TCO nebo jiného dokumentu, jenž bude prokazovat dosažení hodnot stanovených normou TCO (nebo rovnocennou).
Nesplnění výše uvedených technických požadavků bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis ICT vybavení určeného k dodání (tj. přesné typové označení všech nabízených položek). Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této Zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 969 022 Kč bez DPH
  2.969.022,31Kč přesná hodnota s haléři

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola správem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
 • IČO: 61924059
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 197
  284 11 Kutná Hora

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18422823

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy