Veřejná zakázka: Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) – analýzy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11083
Systémové číslo: P22V00001698
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-050035
Datum zahájení: 06.12.2022
Nabídku podat do: 06.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) – analýzy
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování analýz stavu a potenciálu energetických úspor (dále jen „analýzy“) u souborů objektů (budov) č. 1-13, jejichž přehled tvoří Přílohu č. 1 Rámcové dohody, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v Rámcové dohodě a za ceny uvedené v tabulce pro stanovení nabídkové ceny, která je Přílohou č. 3 Rámcové dohody (dále jen „Ceník“).
Dodavatel zpracuje v rámci daného souboru objektů (budov) dílčí analýzu pro každou zařazenou organizaci kraje v rozdělení dle lokality umístění objektů (budov) dané organizace a současně celkovou souhrnnou analýzu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že realizace opatření je zamýšlena / plánována s využitím metody energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a s případným využitím dotace na základě příslušné výzvy v daném období. Bližší indikativní přehled počtu dílčích analýz je uveden v tabulce přehledu souborů objektů (budov) v Příloze č. 1 Rámcové dohody. Bližší obsah a závazné struktury dílčí a celkové souhrnné analýzy jsou uvedeny v Přílohách č. 2a a č. 2b Rámcové dohody.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky