Veřejná zakázka: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6351
Systémové číslo: P20V00000279
Evidenční číslo zadavatele: vz-38/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-008034
Datum zahájení: 03.03.2020
Nabídku podat do: 06.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/272 zastavěným územím města Lysá nad Labem v délce 563m. Jedná se o společnou investici Středočeského kraje a Města Lysá nad Labem.
Předmětem je komplexní rekonstrukce silnice (vozovky a odvodnění) a celého přilehlého uličního prostoru včetně úpravy jeho uspořádání a doplnění přechodů pro chodce a úpravy autobusových zastávek. Rovněž dojde ke kompletní úpravě křižovatek v úseku stavby s místními komunikacemi. V rámci stavby budou kompletně obnoveny chodníky a zelené pásy podél silnice.
Součástí stavby je rovněž vybudování kanalizace a vodovodu v rámci investice Města Lysá nad Labem, které budou uloženy ve vozovce.
Součástí stavby jsou i vyvolané přeložky a úpravy sítí technické infrastruktury, tj. sdělovacích a silových kabelů, veřejného osvětlení a středotlakého plynovodu.
V rámci stavby je nutné vykácet stávající stromořadí, které bude nahrazeno novou výsadbou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 73 381 404 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky