Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce stávající silnice III. třídy číslo III/2746, která se nachází jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se převážně o extravilánovou komunikaci spojující silnici I/38 (směr Nymburk) s městem Dobrovice. Část úseku této silnice tvoří zároveň obchvat obce Libichov. V současné době je tato silnice využívána zejména těžkou nákladní dopravou, jakožto přístupová trasa do cukrovaru a lihovaru ve městě Dobrovici. Stávající silnice nevyhovuje pro dané dopravní zatížení svým šířkovým uspořádáním, absencí nezpevněných krajnic, nedostatečným odvodněním silničního tělesa a celkovou nehomogenitou trasy. V rámci rekonstrukce silnice budou tyto nevyhovující aspekty upraveny. Dále dojde také k vybudování několika trubních propustků, rekonstrukci mostu s ev. č. 2746-3 a v neposlední řadě i přeložkám sdělovacího a silového vedení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.12.2019 10:00
Datum zahájení: 08.11.2019 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: