Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2019 09:22:43
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 - 14

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 - 14


Přílohy
- vysvětlení ZD 12-14.pdf (288.25 KB)
- soupis prací k ocenění.zip (397.98 KB)