Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2019 08:45:16
Předmět Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 - 11

Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 - 11


Přílohy
- soupis prací k ocenění.zip (387.90 KB)