Veřejná zakázka: II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3897
Systémové číslo: P18V00001582
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.12.2018
Nabídku podat do: 01.02.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes strouhu u obce Čechtice a následnou výstavbu nového mostního objektu. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým rámem vetknutým do základového pasu podporovaného pilotami. Založení mostu je navrhováno jako hlubinné na mikropilotách.
Mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým zábradlím se svislou výplní a asfaltobetonovou vozovkou. Nový objekt je navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení modelem LM1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PD“), která je součástí zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky. Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci realizace veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 702 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky