Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Odesílatel Dana Rylichová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2019 15:37:04
Předmět Změna zadávací dokumentace

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující změnu zadávacích podmínek.
Na základě uveřejněných změn a charakteru tohoto vysvětlení v souladu s § 99 odst. 2 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku. Z původní stanovené do 16. 1. 2019 nově do 1. 2. 2019 do 10,00h.


Přílohy
- Zmena_ZD_c._1.pdf (636.46 KB)
- příloha č. 1 Výzva a ZD.pdf (834.25 KB)
- Příloha č. 2 Soupis prací, výkaz výměr.zip (258.95 KB)