Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Odesílatel Ivana Nigutová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2019 08:29:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace č. 1.pdf (457.25 KB)