Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Odesílatel Ivana Nigutová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2019 13:15:34
Předmět zrušení vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15. 4. 2019

Vážení,

dne 15. 4. 2019 bylo na profilu zadavatele uveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Zadavatel informuje dodavatele, že administrativním nedopatřením došlo k uveřejnění vysvětlení u jiné zakázky. Předmětné vysvětlení zadávací dokumentace se vztahuje k veřejné zakázce s názvem "„III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1 - Stavba“, kde stále běží lhůta pro podání nabídek. Toto vysvětlení zadávací dokumentace tedy bylo opětovně uveřejněno u příslušné veřejné zakázky.

s pozdravem

Ivana Poláková