Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2018 09:25:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 3


Přílohy
- skenování0048.pdf (1,004.83 KB)
- skenování0048.pdf (1,004.83 KB)
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (55.70 KB)