Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících silnic III/1257 a části III/11212 v úseku mezi Nesperskou Lhotou a Vlašimí a úplné rekonstrukce mostu ev.č. 1257-3 přes Polánecký potok v osadě Polánka. Spolu s těmito objekty bude nutné provést práce na dalších souvisejících stavebních objektech, jako např. na vyvolaných stavebních úpravách sítí technického vybavení území či nezbytných rekonstrukcí silničních propustků. Předmětná komunikace vede z větší části mimo zastavěná území obcí, ve třech případech však prochází zastavěným územím osad Znosim, Polánka a Nesperská Lhota, správně náležícím pod Město Vlašim. Území mimo zastavěná území je zčásti zemědělsky obdělávané, poměrně velkou část zaujímá niva Poláneckého potoka a v okolí předmětné silnice se nacházejí také lesní pozemky. Řešenou komunikaci křižuje železniční trať Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov (traťový úsek 1761), žkm křížení 20,317. Tento železniční přejezd bude rekonstruován v době rekonstrukce komunikace. Investorem bude vlastník železnice. Oprava bude provedena v časové součinnosti se související rekonstrukcí silnice III/1257 tak, aby nebylo nutné pro opravu přejezdu zřizovat samostatnou uzavírku této silnice. Předpokládaná doba rekonstrukce železničního přejezdu jsou 3 dny
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Mgr. Kolocová Sabina
sabina.kolocova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.05.2018 10:00
Datum zahájení: 22.03.2018 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: