Veřejná zakázka: Zavádění inovativních metod do výuky SOŠ a SOU Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12240
Systémové číslo: P23V00000856
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-032432
Datum zahájení: 15.05.2023
Nabídku podat do: 06.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zavádění inovativních metod do výuky SOŠ a SOU Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je dělena na 4 části:
Část „A“ - Klimatizace – serverovna
Na základě zadávacího řízení v části „A“ Veřejné zakázky s názvem „Klimatizace – serverovna“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1A této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka klimatizace s příslušenstvím. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2A této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Část „B“ - Server a posílení sítí
Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „Server a posílení sítí“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka serveru a posílení sítí. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Část „C“ - Počítačové vybavení učeben
Na základě zadávacího řízení v části „C“ Veřejné zakázky s názvem „Počítačové vybavení učeben“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1C této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka počítačového vybavení učeben. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2C této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Část „D“ - Streamingová laboratoř a 3D tisk
Na základě zadávacího řízení v části „D“ Veřejné zakázky s názvem „Streamingová laboratoř a 3D tisk“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1D této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka vybavení pro streamingovou laboratoř a 3D tisk. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2D této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 188 430 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
 • IČO: 14451026
 • Poštovní adresa:
  V Kolonii 1804
  288 02 Nymburk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25552751 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26611471 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25552799

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy