Veřejná zakázka: Část „D“ - Streamingová laboratoř a 3D tisk

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12305
Jedná se o část veřejné zakázky: Zavádění inovativních metod do výuky SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část „D“ - Streamingová laboratoř a 3D tisk

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „D“ Veřejné zakázky s názvem „Streamingová laboratoř a 3D tisk“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1D této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka vybavení pro streamingovou laboratoř a 3D tisk. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2D této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 798 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků