Veřejná zakázka: Část „A“ - Klimatizace – serverovna

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12302
Jedná se o část veřejné zakázky: Zavádění inovativních metod do výuky SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část „A“ - Klimatizace – serverovna

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „A“ Veřejné zakázky s názvem „Klimatizace – serverovna“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1A této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka klimatizace s příslušenstvím. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2A této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 60 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků