Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zavádění inovativních metod do výuky SOŠ a SOU Nymburk
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je dělena na 4 části:
Část „A“ - Klimatizace – serverovna
Na základě zadávacího řízení v části „A“ Veřejné zakázky s názvem „Klimatizace – serverovna“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1A této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka klimatizace s příslušenstvím. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2A této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Část „B“ - Server a posílení sítí
Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „Server a posílení sítí“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka serveru a posílení sítí. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Část „C“ - Počítačové vybavení učeben
Na základě zadávacího řízení v části „C“ Veřejné zakázky s názvem „Počítačové vybavení učeben“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1C této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka počítačového vybavení učeben. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2C této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Část „D“ - Streamingová laboratoř a 3D tisk
Na základě zadávacího řízení v části „D“ Veřejné zakázky s názvem „Streamingová laboratoř a 3D tisk“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1D této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka vybavení pro streamingovou laboratoř a 3D tisk. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2D této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
se sídlem: Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 243 03 321
E-mail: zakazky@akbrodec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 06.06.2023 10:00
Datum zahájení: 15.05.2023 21:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: