Veřejná zakázka: Část „C“ - Počítačové vybavení učeben

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12304
Jedná se o část veřejné zakázky: Zavádění inovativních metod do výuky SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část „C“ - Počítačové vybavení učeben

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „C“ Veřejné zakázky s názvem „Počítačové vybavení učeben“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1C této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka počítačového vybavení učeben. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2C této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 1 720 430 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky