Veřejná zakázka: Část „B“ - Server a posílení sítí

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12303
Jedná se o část veřejné zakázky: Zavádění inovativních metod do výuky SOŠ a SOU Nymburk

Název a popis předmětu

  • Název: Část „B“ - Server a posílení sítí

Stručný popis předmětu:
Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „Server a posílení sítí“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka serveru a posílení sítí. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.


Předpokládaná hodnota

  • 610 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky