Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 2 - Managementové zásahy v EVL Polabské hůry 16.05.2022
Výměna dveří v budovách školy 16.05.2022
Nákup serveru 12.05.2022
Nákup záložního zdroje (UPS) 12.05.2022
„Setkání členů Rady Středočeského kraje s řediteli příspěvkových organizací kraje 12.05.2022
nákup 2 ks pianin 11.05.2022
Provádění revizí elektroinstalací, spotřebičů a elektrického nářadí r. 2022-2023 11.05.2022
Nákup pracovních uniforem pro žáky SZŠ a VOŠZ Kladno 09.05.2022
Nákup virtuálního svařovacího simulátoru 09.05.2022
Ubytování a stravování - SK 2022 09.05.2022
Monitoring v přírodní památce Kačina 06.05.2022
Zájezd zaměstnanců na Jižní Moravu 06.05.2022
Odbahnění jezírek v parku Památníku Antonína Dvořáka a drobná úprava břehu u horního „Rusalčina“ jezírka 05.05.2022
Oprava ohřívače vody 05.05.2022
Školní lavice 05.05.2022
Zlepšení dopravní obslužnosti území Říčansko - jih, TES, EIA, TP 05.05.2022
Zpracování systému rychlého hodnocení projektů a zaškolení experta 05.05.2022
„Dodávka interaktivního didaktického vybavení a výpočetní techniky v rámci akce Modernizace výuky na SPŠ a VOŠ Kladno“ 02.05.2022
Elektronické zpracování Kotlíkové dotace 02.05.2022
Kompletní elektroinstalace TZ Libušín 02.05.2022