Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výmalba stropů učeben 27.07.2022
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zvolská homole - opakování 22.07.2022
Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov - automatické řízení traktoru, simulace dalších zemědělských strojů 21.07.2022
Servis a údržba vzduchotechnického zařízení 21.07.2022
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83 21.07.2022
Nákup minisystému a projektoru 20.07.2022
„Zajištění tvorby marketingové strategie Středočeského kraje v tématu VaVaI“ 19.07.2022
Sanace mokrého zdiva - učebny č. 12 a 13 - etapa II 18.07.2022
Oprava a rozšíření wifi v kabinetu AJ 15.07.2022
Výměna odvětrávací jednotky stávajícího odsávacího zařízení a instalace ventilátoru vně budovy“ 14.07.2022
Korektorské a redakční služby pro GASK 12.07.2022
Dodávky stravenek pro zaměstnance Centra 83 11.07.2022
Dodávka IT vybavení pro výuku informatiky 08.07.2022
Nákup notebooků a dokovacích stanic 08.07.2022
Nákup PC 08.07.2022
Tvorba metodiky pro výstavbu v nezpevněné ploše podél liniových staveb 08.07.2022
Smlouva o výrobě a vysílání TV pořadů na základě USN č.007-27/2022/RK ze dne 29.6.2022 Prodloužení Projektu komunikace Středočeského kraje prostřednictvím AV děl a televizního vysílání Praha TV pro období 08/2022 – 10/2022 04.07.2022
Interaktivní tabule 01.07.2022
Rámcová dohoda „Konzultační podpora při přípravě zadávací dokumentace na výběr dopravců k zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje a poradenské činnosti“ 01.07.2022
Projektová dokumentace ke stavbě - Rekonstrukce pokojů domova seniorů - Kytín 28.06.2022