Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kyšice - Kobyla

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2078
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 229 337,68
Cena v Kč vč. DPH: 277 547,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kyšice - Kobyla

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kyšice - Kobyla

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je redukce náletových dřevin a obnově 3 tůní ve zvláště chráněném území přírodní památce Kyšice - Kobyla, k.ú. Kyšice, okres Kladno.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy