Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
III/2733 sesuv Kokořín 26.10.2016
Oprava havarijního stavu hlavní pěší komunikace v areálu Zahrady, poskytovatele sociálních služeb 26.10.2016
Oprava havarijního stavu hlavní pěší komunikace v areálu Zahrady, pss 25.10.2016
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – obměna automobilu 21.10.2016
Památník národního útlaku a odboje v Panenských břežanech-stavební práce nutné k dokončení projektu 21.10.2016
zpracování Žádosti o podporu a Studie proveditelnosti 21.10.2016
II/236 Roztoky, výměna dilatačních závěrů mostu ev.č. 236-004 20.10.2016
Zpracování botanického monitoringu v maloplošných zvláště chráněných územích 20.10.2016
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Integrace a upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem 19.10.2016
Smlouva o dílo k zakázce na stavební práce "Muzeum Českého krasu, p.o. (Beroun) Oprava průčelí č.p. 88 a další související opravy 19.10.2016
„II/603 Radějovice - Babice“ – TDS+BOZP 18.10.2016
II/603 Radějovice -Babice, TDS+BOZP 18.10.2016
II/603 Radějovice Babice TDS+BOZP 18.10.2016
„II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019, most přes potok za městem Vlašim – TDI +BOZP 17.10.2016
Kompletní oprava podlahy v tělocvičně 17.10.2016
Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně-interiéry 17.10.2016
III/3241, III/3243 Vrbice 14.10.2016
II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369 13.10.2016
Zajištění strážní a recepční služby v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje 13.10.2016
II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369 - TDS a BOZP 10.10.2016