Smlouva: „II/121 Votice kř. s III/12148 - konec obce Heřmaničky“ - PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2107
Evidenční číslo: S-6307/DOP/2022
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 654 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 631 340,00
Zadávací řízení: „II/121 Votice kř. s III/12148 - konec obce Heřmaničky“ - PD

Název (předmět)

„II/121 Votice kř. s III/12148 - konec obce Heřmaničky“ - PD

Stručný popis

Jedná se o zpracování PD pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení (případně po dohodě s objednatelem oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006 Sb., bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné) a majetkoprávního vypořádání, při dodržení platných norem a zákonů.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy