Smlouva: Monitorovací systém energií pro organizace Středočeského kraje - opakování

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2129
Evidenční číslo: S-6061/ÚSŘ/2022
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 998 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 207 580,00
Zadávací řízení: Monitorovací systém energií pro organizace Středočeského kraje - opakování

Název (předmět)

Monitorovací systém energií pro organizace Středočeského kraje - opakování

Schválil / podepsal

Ing. Bc. Jiří Snížek

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorovacího systému energií v rámci zavádění systému centrálního energetického managementu Středočeského kraje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001: 2019 (v rámci přípravy na certifikaci Systému managementu hospodaření s energií).

Blíže specifikovaná místa plnění v rámci Středočeského jsou uvedena v příloze č. 6 výzvy a zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy