Smlouva: SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy – 2. opakování

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2169
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 551 833,00
Cena v Kč vč. DPH: 10 347 717,93
Zadávací řízení: SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy – 2. opakování

Název (předmět)

SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy – 2. opakování

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a stavební úpravy odloučeného pracoviště Tesárna – hala bude uvnitř podélně rozdělena příčkou (strojní a pracovní část). Dále je předmětem plnění řešení nového oplocení a vjezdové brány, realizace bezbariérových úprav zadního vchodu budovy školy (posun stávajících skleněných dveří před schodiště, zasklení vchodu a vertikální zdviž). V rámci schodiště mezi 1. NP a 2. NPO doplnění šikmé elektrické rampy. Dále drobné stavební úpravy laboratoře a změna trasy vedení vzduchotechniky, nové rozvody plynu a vody a další související úpravy technického a technologického zařízení v budově školy.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 8. 9. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin na adrese uvedené v ZD.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
  • IČO: 16977360
  • Poštovní adresa:
    U Hvězdy 2279
    272 01 Kladno

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy