Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Klimatizační jednotka v objektu DOZP 3 23.05.2022
Oprava hlavního oplocení Domova Unhošť 23.05.2022
10. AZÚR SK zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona spočívající ve změně vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy „Změna návrhového koridoru D201 - Koridor vysokorychlostní tratě Praha–Lovosice, úsek Praha–hranice kraje 23.05.2022
Ubytování a stravování LT Olympijské putování 2022 20.05.2022
Zajištění LVK pro studenty Špindlerův Mlýn 2023 20.05.2022
Zajištění dopravy výpravy sportovců Středočeského kraje na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 19.05.2022
Nákup pracovních stanice pro GIS 18.05.2022
Výměna odpínače vysokého napětí v trafostanici 17.05.2022
Část 2 - Managementové zásahy v EVL Polabské hůry 16.05.2022
Výměna dveří v budovách školy 16.05.2022
Nákup serveru 12.05.2022
Nákup záložního zdroje (UPS) 12.05.2022
„Setkání členů Rady Středočeského kraje s řediteli příspěvkových organizací kraje 12.05.2022
nákup 2 ks pianin 11.05.2022
Provádění revizí elektroinstalací, spotřebičů a elektrického nářadí r. 2022-2023 11.05.2022
Nákup pracovních uniforem pro žáky SZŠ a VOŠZ Kladno 09.05.2022
Nákup virtuálního svařovacího simulátoru 09.05.2022
Ubytování a stravování - SK 2022 09.05.2022
Monitoring v přírodní památce Kačina 06.05.2022
Zájezd zaměstnanců na Jižní Moravu 06.05.2022