Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka ubytování, stravování pro zaměstnance školy 01.04.2022
Obnova hospodářské budovy v areálu fary v dolní Krupé zpracování PD 01.04.2022
Modernizace dvou počítačových učeben. 31.03.2022
Nákup 6 ks datových projektorů 31.03.2022
Sportovní soupravy pro výpravu Středočeského kraje na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 31.03.2022
Nákup učebních pomůcek ošetřovatelství 29.03.2022
Kompletní zpracování mzdové a personální agendy 28.03.2022
PD na akci Rekonstrukce železniční vlečky - součást projektu Cestou uhlí a železa 28.03.2022
Podpora aplikace digitálního povodňového plánu Středočeského kraje, průběžná aktualizace jeho stávajících datových vrstev, servis a školení v roce 2022 28.03.2022
Servis a údržba vzduchotechnického zařízení 28.03.2022
Zajištění podpory a provozu webových stránek kraje 28.03.2022
Dodávka a montáž 1 ks výtahu v Domově Pod Lipami Smečno 24.03.2022
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 23.03.2022
Výměna výtahu v budově domova seniorů-Barbora KH 21.03.2022
SMLOUVA O ZÁJEZDU 18.03.2022
„II/608 Nová Ves, obchvat – PD“ 16.03.2022
Zabezpečení akce „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2021“, zajištění moderátora a hudby 16.03.2022
Dodávka lůžkovin do Školská 106, Středokluky 14.03.2022
Dodávka multifunkčního tiskového zařízení 14.03.2022
Ubytování a stravování - LV 2022 12.03.2022