Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na Novém rybníce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1647
Evidenční číslo: S-2040/0ŽP/KUSK
Datum uzavření smlouvy: 15.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 92 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 92 000,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na Novém rybníce

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na Novém rybníce

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Na Novém rybníce (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
Zhotovitel provede v letech 2019 až 2022 tyto práce:
• každoroční pokosení mezofilní louky (plocha P1, mozaikovitě ½ plochy, ručně nebo lehkou mechanizací, výměra plochy: 0,45 ha, termín srpen – září);
• každoroční pokosení ostřicové louky (plocha P3, mozaikovitě ½ plochy, ručně nebo lehkou mechanizací, výměra plochy: 0,03 ha, termín srpen – září);
• každoroční pokosení rašelinné louky (plocha P5, mozaikovitě ½ plochy, ručně nebo lehkou mechanizací, výměra plochy: 0,23 ha, termín srpen – září);
• jednorázové odstranění dřevin (plocha P4, odstranění vzrostlých dřevin v návaznosti na plochu P5, výměra plochy: 0,05 ha, termín říjen 2020);
• součástí prací je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo při dodržení obecně závazných právních předpisů;
• celková plocha zásahu je 0,76 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy