Smlouva: Výměna osvětlení expozice ve výstavním sále muzea v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 838
Datum uzavření smlouvy: 23.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 214 003,00
Cena v Kč vč. DPH: 258 994,00
Zadávací řízení: Výměna osvětlení expozice ve výstavním sále muzea v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Název (předmět)

Výměna osvětlení expozice ve výstavním sále muzea v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Stručný popis

Zadavatel touto veřejnou zakázkou hodlá nahradit opotřebené osvětlení expozice tvořené světelnými tělesy s klasickými žárovkami z 80. let minulého století novým osvětlením. Jedná se o osvětlení expozice ve výstavním sále v přízemí budovy muzea (místnost č. 120) v Brandýse n/Lab. - St. Boleslavi.

Systém současného osvětlení bude demontován a nahrazen světelnou rampou o stejné velikosti jako byl původní osvětlovací systém (8m x 3m). Na tuto nově osazenou rampu budou umístěna reflektorová svítidla v počtu 30 ks včetně výměnných reflektorů do svítidel. Přívody a ovládání světel zůstává v nezměněném stavu.

CPV: 31524000-5 - Stropní a nástěnná svítidla

Zadavatel

  • Úřední název: Oblastní muzeum Praha východ, příspěvková organizace
  • IČO: 00067539
  • Poštovní adresa:
    Masarykovo náměstí 97
    250 01 Brandýs nad Labem
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 524033

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy